پیام فرستادن
تماس با ما
lucifer
خط تولید

1. تولید خط تولید: 5

2. خط تولید کشش: 1

3. اکسترودرها: 2

4. گرانولاتور: 3